Současnost

Současnost

Zřizovatel Domova Velvary je Středočeský kraj,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Domov Velvary s kapacitou 95 lůžek poskytuje pobytovou službu formou celoročního pobytu osobám od 60-ti let věku, které mají nárok na starobní důchod z důvodu dosažení důchodového věku (rozhodující je důchodový věk nikoli nárok na výplatu starobního důchodu) a které vyžadují určitou pomoc nebo podporu v běžných denních činnostech, které není schopna zajistit rodina, pečovatelská nebo terénní služba.

Které cílové skupině je služba určena?

 • jednotlivcům i partnerským dvojicím
 • kuřákům
 • osobám, které potřebují bezbarierový přístup (pohybující se pomocí kompenzačních pomůcek – hole, chodítko, invalidní vozík apod.)
 • osobám částečně i plně nesoběstačným při pohybu i sebeobsluze, kteří potřebují nepřetržitou komplexní péči
 • osobám trpícím inkontinencí jakéhokoliv druhu a stupně
 • osobám se stomií (močovým i střevním vývodem)

Služba není určena: (kontraindikace k přijetí)

 • osobám trpícím psychiatrickým onemocněním (Alzheimerova demence a těžká demence a další onemocnění), které by narušovalo klidné soužití s ostatními klienty
 • osobám s vrozenými smyslovými vadami, které vyžadují specifickou komunikaci (Braillovo písmo, znaková řeč)
 • osobám, které nejsou schopny pobytu z důvodu akutní závažné infekční nemoci (např. žloutenka, svrab, MRSA apod.) V případě, kdy je u osoby zjištěna kolonizace multirezistentními mikroorganismy (bacilonosičství), je vyžádáno stanovisko hygienické stanice, na základě kterého je potvrzeno či vyloučeno přijetí do Domova Velvary.
 • osobám jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám nad 60 let věku nevyžadujícím pomoc nebo podporu druhé osoby v běžných denních činnostech

Služby poskytované v Domově Velvary:

 • ubytování – jedno, dvou a vícelůžkové pokoje, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení – zajišťují v plné míře pracovníci Domova Velvary
 • poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, prostřednictvím vlastní kuchyně, připravujeme stravu normální, diabetickou a žlučníkovou minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • možnost zajištění dalších fakultativních služeb
 • možnost využívání dalších služeb – kadeřnictví, pedikúra

Součástí domova je velká společenská místnost, ve které se konají kulturní a jiné akce, klubovna s televizí (možnost rodinných posezení), ošetřovna, aktivizační místnost, knihovna, dále prostorná jídelna, vlastní kuchyň a prádelna.

Areál domova je bezbariérově upraven a k snazšímu pohybu mezi patry slouží osobní výtah. Přilehlý park lze využít k příjemnému odpočinutí a krátkým procházkám.

Pravidelně jsou pro klienty organizovány kulturně zábavné akce. Mohou se například zúčastnit besed, posezení při harmonice, vystoupení žáků MŠ, ZŠ, SOŠ, hudebních programů, nadílek a vánočních koncertů. Dále se mohou zapojit do zajímavých činností (ruční práce, práce na zahradě a jiné).

UBYTOVÁNÍ

Klienti jsou ubytováni na jedno, dvou a třílůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny lůžky, šatními skříněmi, nočními stolky, posezením a malou chladničkou. Součástí pokojů na přístavbě je vlastní WC s umyvadlem. V každém patře jsou k dispozici společné WC, koupelny a malé kuchyňky s rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, vařičem a společnou lednicí.

OŠETŘOVATELSKÁ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Celodenní ošetřovatelská péče je v zařízení poskytována kvalifikovaným personálem. Zdravotní péče je zajišťována praktickým lékařem, dle volby klienta.

STRAVOVÁNÍ

Stravování klientů a zaměstnanců zajišťuje vlastní kuchyně. Denně připravujeme vedle běžné stravy i stravu dietní (žlučníková a diabetická). Stravovací jednotka je rozdělena do tří částí: snídaně, oběd a večeře.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Pokud mají klienti zájem, mohou využít služeb kadeřnice a pedikérky, které do Domova pravidelně dochází.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Již před podáním žádosti o umístění si může každý zájemce domov prohlédnout. Veškeré informace

o domově a poskytovaných službách podá sociální pracovnice (tel: 315 720 276).