Historie

Historie

Již v roce 1830 za přispění města, které dalo k dispozici pozemek, byla u místního hřbitova postavena budova o šesti místnostech zvaná Chudobinec.

V pozdější době, v roce 1886 byla postavena stavitelem Lukášem škola a naproti ní budova, která měla sloužit jako nájemní dům. V roce 1888 stavitel Lukáš prodal tuto budovu Okresnímu úřadu v Kralupech n/Vlt. Za vedení městského úřadu byl v této budově zřízen „Chorobinec“ s kapacitou 40-ti lůžek, který byl již lépe vybaven.

(Dle domovní knihy bylo na konci roku 1904 ubytováno 46 obyvatel.)

Po 1. světové válce zakoupila obec pozemek, na kterém byl postaven zcela nový Chorobinec nákladem 1.505.500,- Kč, architektem byl Josef Malík z Prahy – Košíř. Ústav byl již zcela moderně vybaven teplou a studenou vodou, ústředním topením, provozními místnostmi, ústavním hospodářstvím a příslušnými budovami a zelinářskou zahradou. Kapacita zařízení byla 100 lůžek s převážně dvoulůžkovými pokoji. Před budovou byl zřízen okrasný park o výměře ½ ha.

Provoz byl zahájen v roce 1936. Dle Domovní knihy zde bylo k 31.12.1936 ubytováno 27 žen a 39 mužů, tj. celkem 66 obyvatel.

O rok později již počet ubytovaných činil 87 obyvatel.

V roce 1945 byl ústav přeplněn, bylo zde kromě stálých obyvatel ubytováno ještě 50 chovanců z Libochovic i s personálem.

Za 2. světové války, až do června 1945, zde byl umístěn štáb Rudé armády.

První správkyní ústavu byla paní Marie Boučková, až do roku 1946. V té době nesl ústav název „Ústav pro přestárlé a práce neschopné“.

Již v roce 1947 byl ústav vylepšen plynovou přípojkou a zařízen plynovými spotřebiči.

V roce 1950 řízení převzalo Ministerstvo zdravotnictví a ústav byl přejmenován na „Domov odpočinku“. Od 1.4.1954 nese název „Domov důchodců“.

Dle kroniky Domova založené obyvatelem 1.8.1955

Dne 1. ledna 1976 byl zřízen Okresní ústav sociální péče jako samostatné zařízení, které sdružilo Domovy důchodců, Ústavy sociální péče a některé sociální služby v okrese Kladno.

Postupně probíhaly rekonstrukce prádelny, kuchyně i kotelny.

V roce 1993 byla k původní budově provedena přístavba a kapacita zařízení se zvýšila na 107 obyvatel. Přibylo 12 dvoulůžkových pokojů a velká společenská místnost s klubovnou.

Od 1.ledna 2005 je Domov důchodců samostatná organizace řízená krajem.

Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. došlo ke změně názvu Domova důchodců na Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb.

Současná kapacita Domova Velvary je 90 klientů.