Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

 • !! U P O Z O R N Ě N Í – PODMÍNKY POBYTU KLIENTŮ MIMO ZAŘÍZENÍ !!

Z důvodu stále se zhoršující epidemiologické situace budou od dne 6. 12. 2021 návštěvy klientů mimo zařízení umožněny pouze za následujících podmínek:

 • Klient bude po návratu z návštěvy umístěn do karantény
 • Sedmý den mu bude proveden antigenní POC test
 • V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena
 • V případě pozitivního výsledku testu bude karanténa pokračovat dle platných nařízení

Tyto podmínky se týkají krátkodobých i dlouhodobých pobytů, tzn. i pobytů pouze během dne.

Děkujeme za pochopení.

 • AKTUALIZOVÁNONÁVŠTĚVY VE DNECH OD 22. 11. 2021

Od pondělí 22. 11. 2021 budou povoleny návštěvy za následujících podmínek.

  • Dopoledne od 9.00 do 10.30 hodin
  • Odpoledne od 13.30 do 15.30 hodin
  • Na návštěvu smí za klientem maximálně  dvě osoby ve stejném čase.
  • Příchozí se prokáže dokladem o testu POC nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. RT-PCR test nesmí být starší 72 hodin, POC test nesmí být starší 24 hodin. Nebo se prokáže dokladem o tom, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 nebo předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, případně od první dávky očkovací látky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.  Aktuální znění Mimořádných opatření naleznete zde
  • Pokud návštěvník předloží doklad o negativním výsledku testu POC nebo RT-PCR ve formě SMS, podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost údajů.
  • Z personálních a provozních důvodů nebude možné provést test na místě!!!
  • Každý návštěvník po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 a při vstupu do budovy si bude desinfikovat ruce. V případě nedodržování uvedených opatření bude z důvodu ochrany zdraví ostatních klientů a zaměstnanců návštěva ukončena a další vstup nebude návštěvníkovi umožněn!!!
  • Vstup do budovy bude možný pouze bezbariérovým vchodem.
  • Pokud bude mít návštěvník teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude mu návštěva zakázána.
  • Pokud to bude možné, měly by návštěvy probíhat ve společných nebo venkovních prostorách zařízení (park), kde bude nutné dodržovat odstupy min. 2 metry od ostatních osob s výjimkou rodinných příslušníků.
 • Vážení rodinní příslušníci a známí klientů našeho domova, rádi bychom vás informovali o tom, že i přes veškerá vládní nařízení a několikero upozorňování ze strany našich zaměstnanců, nedodržují někteří návštěvníci povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu návštěvy. Proto bylo již několik návštěv předčasně ukončeno a neukáznění návštěvníci z budovy vykázáni. Důvody pro sundání respirátoru typu „špatně se nám dýchá, jsme očkovaní, maminka/tatínek mě špatně slyší“ sice chápeme, ale mějte i vy, prosím, pochopení pro celkový stav současné „covidové“ situace. To znamená, že v momentě, kdy se nákaza v našem domově zase objeví, jsme nuceni celé zařízení pro návštěvy opětovně uzavřít a to jak všichni dobře víme nejvíce postihne právě vaše blízké, pro které je kontakt s vámi téměř tím nejdůležitějším v jejich životě. Dovolte nám ještě podotknout fakt, že onemocněli již očkovaní klienti i zaměstnanci a tudíž i očkovaní lidé jsou potencionálními přenašeči nákazy. Proto ještě jednou apelujeme na vás všechny – dodržujte, prosím, předepsaná opatření, minimalizujete tím riziko nákazy i ohrožení zdraví vašich blízkých a v neposlední řadě i zavádění nepopulárních režimových opatření. Děkujeme vám a věříme, že společnými silami se nám podaří současnou situaci zvládnout bez jakýchkoli omezení.

 

 •                             UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu!

Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

 • P O D Ě K O V Á N Í

Domov Velvary, p.s.s. upřímně děkuje všem dobrovolníkům, švadlenám i pomocníkům, kteří pro naše klienty a zaměstnance vyrobili a zcela zdarma dodali látkové roušky a tím pomohli ochránit jejich zdraví.

Dále děkujeme také všem, kdo jste nám věnovali i jiné ochranné prostředky, kterých je v souvislosti s epidemií COVID-19 na trhu stále nedostatek.

    

 • Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru –více informací v sekci zaměstnání.

 

 


 

Úvod

Vítáme Vás na našem webu 🙂

Domov Velvary,poskytovatel sociálních služeb

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.