úvod

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

pobytová služba – Domov pro seniory

 

Aktuálně

  • U P O Z O R N Ě N Í 

Žádáme klienty, případně příbuzné a známé, aby hlásili pobyty mimo zařízení na vánoční svátky s dostatečným časovým předstihem, nejpozději do 18. 12. 2023. U pobytů nahlášených po 18. 12. 2023 nebude z organizačních důvodů možno žádat o finanční náhradu za neodebranou stravu.

  • VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI

Dotazník spokojenosti pro zvolené období byl vyhodnocen klienty v celkovém hodnocení kladně. 😊

– Kancelář sociálních pracovnic má otevřené dveře každému klientovi, který má jakýkoliv podnět k diskuzi.

– V současné době v zařízení probíhají malířské práce, montáž protipožárních čidel a renovace vnitřních částí skříní pro zvelebení prostředí Domova.

– Zútulnit pokoj je možné vlastními drobnými předměty či zakoupením nových (hodiny, obraz, apod.).

– Dle platných právních předpisů Ministerstva zdravotnictví, spojené také s energetickou krizí, je stanovena hraniční teplota 20°C na pokoji klienta v zařízení sociální péče.

– Na každém pokoji bude zkontrolována funkčnost, přítomnost a dosah signalizačního zařízení.

– Všichni klíčoví pracovníci připomenou svá jména svým opatrovaným klientům.

– Je nutné si uvědomit, že každý má chutě jiné, od tohoto se pak odvíjí subjektivní pohled na chutnost jídla. Jídelníček je sestavován podle platných nutričních hodnot tak, aby obsahoval všechny požadované výživové složky.

– Aktivizační program je zcela dobrovolný. Klient si může naplánovat den dle svého uvážení. Aktivizační program je jednou z možností, jak smysluplně strávit čas v Domově. Pro imobilní klienty, kteří nejsou schopni se přesunout na program kolektivních aktivit (zdravotní stav) jsou realizované tzv. individuální aktivity. Individuální aktivity jsou uzpůsobeny k věku a schopnostem klientů. Společenské akce budou v průběhu roku obohaceny novými (hudební vystoupení p. Bláhy, Falconyterapie, muzikohraní, apod.).

– Pouze 1 respondent odevzdal vyplněný dotazník s negativním hodnocením. V případě nespokojenosti s poskytovanou sociální službou nabízíme tomuto respondentovi prostor pro diskuzi a společnému hledání cesty, jak to změnit. Pokud bychom se i přesto setkali s neúspěchem, jsme ochotni být nápomocni při hledání jiného Domova pro seniory v okolí.

– Domov Velvary nabízí ubytování převážně na dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích. Prioritním předpokladem pro pobyt zde v zařízení je být schopen žít v rámci kolektivního soužití, tj. soužití na pokojích. Registr poskytovatelů sociálních služeb (RPSS) nabízí Domovy pro seniory, které v rámci své služby nabízí jednolůžkové pokoje.

  • !!! UPOZORNĚNÍ – označování prádla klientů !!!

Nově zakoupené ošacení, prosíme, předávejte nejprve na sesternu! Ošacení je nutné označit číslem klienta a poté vyprat v prádelně. I přes veškerá upozornění se poslední dobou hromadí neoznačené ošacení, které tím pádem nelze vrátit zpět. Děkujeme za pochopení.

  • UPOZORNĚNÍ  – Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu! Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

O nás

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.