Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

 • U P O Z O R N Ě N Í

V pátek 5. 6. 2020 bude Domov pro návštěvníky uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 • POVOLENÍ NÁVŠTĚV

Návštěvy budou povoleny v souladu s Mimořádným opatřením MZ od 25. 5. 2020 v omezené míře a při dodržování těchto podmínek:

 • Návštěvní doba:

Ve všední dny od 9.30 do 11.30 hodin a od 13.30 do 16.00 hodin.

V sobotu a neděli od 13.30 do 15.30 hodin.

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Každý návštěvník musí mít vlastní roušku, rukavice a návleky na obuv a při vstupu do budovy si bude desinfikovat ruce. Vstup do budovy bude možný pouze hlavním vchodem a návštěvník se nahlásí u sesterny v prvním patře, kde bude zaevidován, bude mu změřena teplota a podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pokud bude mít návštěvník teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude mu návštěva zakázána.
 • Pokud to bude možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (park), kde bude nutné dodržovat odstupy min. 2 metry od ostatních osob s výjimkou rodinných příslušníků.

Děkujeme za pochopení.

 

 •                             UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu!

Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

 • P O D Ě K O V Á N Í

Domov Velvary, p.s.s. upřímně děkuje všem dobrovolníkům, švadlenám i pomocníkům, kteří pro naše klienty a zaměstnance vyrobili a zcela zdarma dodali látkové roušky a tím pomohli ochránit jejich zdraví.

Dále děkujeme také všem, kdo jste nám věnovali i jiné ochranné prostředky, kterých je v souvislosti s epidemií COVID-19 na trhu stále nedostatek.

 •      U P O Z O R N Ě N Í

13. 5. 2020

K dnešnímu dni sdělujeme, že všichni klienti i zaměstnanci domova se cítí dobře, jsou bez příznaků nákazy Koronavirem. Všichni zaměstnanci i klienti byli testováni na COVID – 19 s negativním výsledkem. Dodržujeme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. března 2020.

O uvolnění zákazu návštěv a s tím souvisejících opatřeních Vás budeme informovat.

Pokud máte zájem o hovor s klientem, je možno spojení přes WhatsApp, nebo Skype.  Hovor si prosím domluvte na telefoních číslech: 607 075 068, 607 075 049.

 

23. 3.2020

 • Sdělujeme, že všichni klienti i zaměstnanci Zařízení se cítí dobře, jsou bez příznaků nákazy Koronavirem a dodržujeme nařízení nouzového stavu.

 

V souvislosti s výskytem a šířením koronaviru:

 • sledujeme informace a jsme ve spojení s KHS
 • máme sestaven plán preventivních opatření
 • máme plán krizových opatření v případě karantény
 • v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zajištěn
 • činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah

Upozornění:

 • ZÁKAZ donášky všech věcí, potravin apod. do našeho Zařízení do odvolání.
 • Sdělujeme, že všichni klienti i zaměstnanci Zařízení se cítí dobře, jsou bez příznaků nákazy Koronavirem a dodržujeme nařízení nouzového stavu.
 • Pokud rodinní příslušníci, přátelé a známí chtějí informace o klientech v Zařízení, volejte v době od 12:30 hod. –  14:30 hod. na tel. č. 315 761  043 – ošetřovna,  607 075 068, 607 075 049 – soc. pracovnice
 • Hledáme zájemce z řad dobrovolníků, kteří by byli ochotni pomoci v případě krizové situace v našem Zařízení.  Zájemci starší 18-ti let nechť se obrátí s dotazy na tel. č. 607 075 068.

 

 • Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru –více informací v sekci zaměstnání.

 

 


 

Úvod

Vítáme Vás na našem webu 🙂

Domov Velvary,poskytovatel sociálních služeb

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.