úvod

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

pobytová služba – Domov pro seniory

 

Aktuálně

  • ZAHRADNÍ SLAVNOST

Poslední květnový den se uskutečnila „Zahradní slavnost“. Zúčastnili se klienti, jejich rodinní příslušníci a známí. Páteční odpoledne si přišli užít také zaměstnanci stávající i bývalí. Zašli se podívat i lidé z Velvar a okolí, které nalákal atraktivní program. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení. Slavnost zahájila Šumařinka, dále vystoupil Petr Martinák, Zdeněk Troška a Simona Klímová. Ta celý program také moderovala. Vystoupení Josefa Zímy bylo průřezem jeho celoživotní pěvecké kariéry a zároveň přehlídkou rozmanitosti počasí. Začal zpívat při sluníčku, pak se obloha zatáhla, rozfoukal se vítr a první kapky zahradního deštíku se při poslední písničce změnily v pořádný liják. Na podvečerní koncertování kapely Lucie Revival se zase vyčasilo a oblíbené skladby vylákaly k tanci zbylé přítomné. Jako báječný taneční parket se osvědčila nově položená dlažba. Děkujeme firmě METAL TRADE COMAX, a.s., která akci umožnila zajistit svým finančním darem. Ohlasy klientů byly pochvalné. O akci informoval Kladenský deník, PRAHA TV, CNN Prima NEWS.

Fotografie ze Zahradní slavnosti k nahlédnutí zde:

  • ZVÝŠENÍ  ÚHRAD ZA  UBYTOVÁNÍ  A  STRAVU

Od 1. 2. 2024 dochází ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu. Výše úhrady 305,- Kč/den za ubytování a 255,- Kč/den za stravu bude jednotná pro všechny bez rozdílu typu pokoje a diety. Celková úhrada bude činit 17.360,- Kč (31 dní) a 16.800,- Kč (30 dní). I nadále platí, že po zaplacení úhrady musí každému zbýt  minimálně 15 % z jeho důchodu.

  • PODĚKOVÁNÍ

Velký dík patří firmě METAL TRADE COMAX, a.s. v čele s předsedou představenstva Mariánem Mandou, jejíž výtěžek z vánoční tomboly ve formě Charitativního dárkového šeku ve výši 200.000,- Kč byl věnován našemu zařízení. Uvedená částka bude použita ve prospěch našich klientů.

  • Poděkování firmě BRALEP

Jménem všech klientů Domova Velvary,  děkujeme za krásné vánoční balíčky, které firma BRALEP předala našim klientům v předvánočním čase.

  • !!! UPOZORNĚNÍ – označování prádla klientů !!!

Nově zakoupené ošacení, prosíme, předávejte nejprve na sesternu! Ošacení je nutné označit číslem klienta a poté vyprat v prádelně. I přes veškerá upozornění se poslední dobou hromadí neoznačené ošacení, které tím pádem nelze vrátit zpět. Děkujeme za pochopení.

  • UPOZORNĚNÍ  – Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu! Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

O nás

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.