úvod

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb


Aktuálně

  • V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

    Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

  • Zveme klienty, jejich rodinné příslušníky a známé, dále všechny zaměstnance stávající i bývalé v pátek  3. 6. 2022 od 13. hodin do parku na tradiční Zahradní slavnost. Připraveno je občerstvení, grilovaná kýta, k poslechu i tanci zahraje živá hudba. Pozvánka ZDE

 

  • UPOZORNĚNÍ – na základě novelizace Vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází od 1. 3. 2022 ke ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU.  Nové výše úhrad naleznete v sekci „Přijetí do péče“ – Tabulka úhrad.
  • UPOZORNĚNÍ  – Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu! Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

O nás

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.