úvod

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb


Aktuálně

 • ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

  Od 1. 7. 2022 dochází ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu.

  Výše úhrady 250,- Kč/den za ubytování a 205,- Kč/den za stravu bude jednotná pro všechny bez rozdílu typu pokoje a diety. Celková úhrada bude činit 14.105,- Kč (31 dní) a 13.650,- Kč (30 dní).

  I nadále platí, že po zaplacení úhrady musí každému zbýt minimálně 15 % z jeho důchodu.

 • V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

  Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.

 • UPOZORNĚNÍ – na základě novelizace Vyhlášky č. 505/2006 Sb. dochází od 1. 3. 2022 ke ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU.  Nové výše úhrad naleznete v sekci „Přijetí do péče“ – Tabulka úhrad.
 • UPOZORNĚNÍ  – Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu! Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

O nás

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.