úvod

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb

pobytová služba – Domov pro seniory

 

Aktuálně

 

  • UPOZORNĚNÍ!

V těchto dnech začala montáž protipožárních hlásičů a postupné malování jednotlivých pokojů, chodeb, wc, apod. Vzhledem k tomu, že dochází k narušení soukromí klientů a ke zvýšení hlučnosti, prosíme o pochopení a trpělivosti po dobu realizace uvedených prací.

  • !!!  Od pondělí 9. 1. 2023 jsou NÁVŠTĚVY OPĚT POVOLENY !!!

 

  • ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

Od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu.

Výše úhrady 280,- Kč/den za ubytování a 235,- Kč/den za stravu bude jednotná pro všechny bez rozdílu typu pokoje a diety. Celková úhrada bude činit 15.965,- Kč (31 dní) a 15.450,- Kč (30 dní). I nadále platí, že po zaplacení úhrady musí každému zbýt minimálně 15 % z jeho důchodu. Dodatky ke smlouvám budou předány během měsíce ledna.

  • !!! UPOZORNĚNÍ – označování prádla klientů !!!

Nově zakoupené ošacení, prosíme, předávejte nejprve na sesternu! Ošacení je nutné označit číslem klienta a poté vyprat v prádelně. I přes veškerá upozornění se poslední dobou hromadí neoznačené ošacení, které tím pádem nelze vrátit zpět. Děkujeme za pochopení.

  • ZVÝŠENÍ ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

Od 1. 7. 2022 dochází ke zvýšení úhrad za ubytování a stravu. Výše úhrady 250,- Kč/den za ubytování a 205,- Kč/den za stravu bude jednotná pro všechny bez rozdílu typu pokoje a diety. Celková úhrada bude činit 14.105,- Kč (31 dní) a 13.650,- Kč (30 dní).

I nadále platí, že po zaplacení úhrady musí každému zbýt minimálně 15 % z jeho důchodu.

  • UPOZORNĚNÍ  – Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu! Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

O nás

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.