pro zájemce

Pro zájemce

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb je možné, po předchozí telefonické domluvě, si prohlédnout za doprovodu sociální pracovnice, která poskytne veškeré doplňující informace k poskytované službě.

Po obdržení Žádosti o poskytování služby, která může být zaslána poštou či osobně předána sociální pracovnici, je provedeno po předchozí domluvě sociální šetření. V případě, že zájemce spadá do okruhu osob, jímž je služba Domova Velvary, poskytovatel sociálních služeb určena, je žádost zařazena do evidence žadatelů o službu.

Po vyzvání k nástupu do domova, tzn. 1 – 2 týdny před plánovaným nástupem, je potřeba doložit „Lékařský posudek“  (viz. dokumenty níže), který vyplní praktický lékař. V případě hospitalizace na následné péči, uvedený dokument vyplní ošetřující lékař. Dále prosíme o vyplnění dokumentu „Osobní profil zájemce“. Tyto informace slouží jako prvotní podklad pro individuální nastavení sociální služby.

Užitečné dokumenty ke stažení