pro zájemce

Pro zájemce

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb je možné, po předchozí telefonické domluvě, si prohlédnout za doprovodu sociální pracovnice, která poskytne veškeré doplňující informace k poskytované službě.

Po obdržení níže uvedených tiskopisů, tj. žádost o poskytování služby a vyjádření lékaře, zaslané poštou či možností osobního předání sociální pracovnici následuje posouzení zdravotní dokumentace zdravotním personálem Domova Velvary a provedení sociálního šetření. V případě, že zájemce spadá do okruhu osob, jímž je služba Domova Velvary, poskytovatel sociálních služeb určena, je žádost zařazena do evidence žadatelů o službu.

Užitečné dokumenty ke stažení