Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

Pro zájemce

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb je možné, po předchozí telefonické domluvě, si prohlédnout za doprovodu sociální pracovnice, která poskytne veškeré doplňující informace k poskytované službě.

Po obdržení níže uvedených tiskopisů, tj. žádost o poskytování služby a vyjádření lékaře, zaslané poštou či možností osobního předání sociální pracovnici následuje posouzení zdravotní dokumentace zdravotním personálem Domova Velvary a provedení sociálního šetření. V případě, že zájemce spadá do okruhu osob, jímž je služba Domova Velvary, poskytovatel sociálních služeb určena, je žádost zařazena do evidence žadatelů o službu.

Užitečné dokumenty ke stažení.

Dokumenty