Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

 • POZOR ZMĚNA !!!!NÁVŠTĚVY VE DNECH OD 20. 3. 2021

Od soboty 20. 3. 2021 budou povoleny návštěvy za následujících podmínek.

 • Dopoledne od 9.00 do 10.30 hodin
 • Odpoledne od 13.30 do 15.30 hodin
 • Na návštěvu smí za klientem jen jedna osoba.
 • Příchozí se prokáže dokladem o testu POC nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, který nesmí být starší 48 hodin nebo se prokáže dokladem o tom, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 nebo předloží vystavený certifikát  MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky, případně od první dávky očkovací látky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů. Viz. Usnesení Vlády ČR č. 297  ze dne 18. 3. 2021.
 • Pokud návštěvník předloží doklad o negativním výsledku testu POC nebo RT-PCR ve formě SMS, podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost údajů.
 • Z personálních a provozních důvodů nebude možné provést test na místě!!!
 • Každý návštěvník po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95, ochranné rukavice a při vstupu do budovy si bude desinfikovat ruce. V případě nedodržování uvedených opatření bude z důvodu ochrany zdraví ostatních klientů a zaměstnanců návštěva ukončena a další vstup nebude návštěvníkovi umožněn!!!
 • Vstup do budovy bude možný pouze bezbariérovým vchodem.
 • Pokud bude mít návštěvník teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude mu návštěva zakázána.
 • Pokud to bude možné, měly by návštěvy probíhat ve společných nebo venkovních prostorách zařízení (park), kde bude nutné dodržovat odstupy min. 2 metry od ostatních osob s výjimkou rodinných příslušníků.
 • SEZNAM NEJBLIŽŠÍCH ODBĚROVÝCH MÍST COVID
 • Stručné pokyny vydané MPSV naleznete zde pod názvem Desatero_pro_návstěvy
 • OČKOVÁNÍ  PROTI NEMOCI COVID-19

V pátek 26. 2. 2021 proběhlo v našem domově očkování klientů první dávkou vakcíny Pfizer. Očkováni byli ti klienti, kteří o očkování projevili zájem a mohli ohledně svého zdravotního stavu očkování podstoupit. U všech klientů bylo očkování bez následné reakce.

V současné době je i většina zaměstnanců chráněna již oběma dávkami očkovací vakcíny.

 • KONEC ZÁKAZU VYCHÁZENÍ – POZOR AKTUALIZOVÁNO 21. 12. 2020 !!!

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1370 jsou ode dne 22. 12. 2020 změněny podmínky vycházení klientů mimo areál domova následovně:

Od 22. 12. 2020 po dobu trvání nouzového stavu se vycházky klientů mimo areál řídí následujícími podmínkami:

 • Klient v průběhu vycházky musí používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
 • Klient musí být bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a následně mu v určených intervalech bude dvakrát proveden antigenní POC test. V případě negativních výsledků obou testů bude pobyt v oddělených prostorech ukončen.

Usnesení v plném znění naleznete zde

Pokud jste již nahlásili pobyty klientů mimo domov během vánočních svátků na základě dříve uvedených podmínek, ale dle současných pravidel chcete pobyt mimo domov zrušit, informujte bezodkladně personál domova na tel. 315 761 043.

 

 •                             UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu!

Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

 • P O D Ě K O V Á N Í

Domov Velvary, p.s.s. upřímně děkuje všem dobrovolníkům, švadlenám i pomocníkům, kteří pro naše klienty a zaměstnance vyrobili a zcela zdarma dodali látkové roušky a tím pomohli ochránit jejich zdraví.

Dále děkujeme také všem, kdo jste nám věnovali i jiné ochranné prostředky, kterých je v souvislosti s epidemií COVID-19 na trhu stále nedostatek.

    

 • Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru –více informací v sekci zaměstnání.

 

 


 

Úvod

Vítáme Vás na našem webu 🙂

Domov Velvary,poskytovatel sociálních služeb

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.