Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

 • POVOLENÍ NÁVŠTĚV

Od 22. 6. 2020 jsou návštěvy povoleny v neomezeném režimu. Návštěvníci musí používat roušky a desinfekci. Návštěvy klientů mimo zařízení jsou povoleny za podmínek dodržování zvýšených hygienických opatření (používání roušek, zvýšená hygiena, požívání dezinfekčních prostředků apod.)

 

 •                             UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu!

Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

 • P O D Ě K O V Á N Í

Domov Velvary, p.s.s. upřímně děkuje všem dobrovolníkům, švadlenám i pomocníkům, kteří pro naše klienty a zaměstnance vyrobili a zcela zdarma dodali látkové roušky a tím pomohli ochránit jejich zdraví.

Dále děkujeme také všem, kdo jste nám věnovali i jiné ochranné prostředky, kterých je v souvislosti s epidemií COVID-19 na trhu stále nedostatek.

 •      U P O Z O R N Ě N Í

13. 5. 2020

K dnešnímu dni sdělujeme, že všichni klienti i zaměstnanci domova se cítí dobře, jsou bez příznaků nákazy Koronavirem. Všichni zaměstnanci i klienti byli testováni na COVID – 19 s negativním výsledkem. Dodržujeme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. března 2020.

O uvolnění zákazu návštěv a s tím souvisejících opatřeních Vás budeme informovat.

Pokud máte zájem o hovor s klientem, je možno spojení přes WhatsApp, nebo Skype.  Hovor si prosím domluvte na telefoních číslech: 607 075 068, 607 075 049.

 

23. 3.2020

 • Sdělujeme, že všichni klienti i zaměstnanci Zařízení se cítí dobře, jsou bez příznaků nákazy Koronavirem a dodržujeme nařízení nouzového stavu.

 

V souvislosti s výskytem a šířením koronaviru:

 • sledujeme informace a jsme ve spojení s KHS
 • máme sestaven plán preventivních opatření
 • máme plán krizových opatření v případě karantény
 • v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zajištěn
 • činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah

Upozornění:

 • ZÁKAZ donášky všech věcí, potravin apod. do našeho Zařízení do odvolání.
 • Sdělujeme, že všichni klienti i zaměstnanci Zařízení se cítí dobře, jsou bez příznaků nákazy Koronavirem a dodržujeme nařízení nouzového stavu.
 • Pokud rodinní příslušníci, přátelé a známí chtějí informace o klientech v Zařízení, volejte v době od 12:30 hod. –  14:30 hod. na tel. č. 315 761  043 – ošetřovna,  607 075 068, 607 075 049 – soc. pracovnice
 • Hledáme zájemce z řad dobrovolníků, kteří by byli ochotni pomoci v případě krizové situace v našem Zařízení.  Zájemci starší 18-ti let nechť se obrátí s dotazy na tel. č. 607 075 068.

 

 • Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru –více informací v sekci zaměstnání.

 

 


 

Úvod

Vítáme Vás na našem webu 🙂

Domov Velvary,poskytovatel sociálních služeb

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.