Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

  •                          UPOZORNĚNÍ !!!

Prosíme návštěvníky, aby v případě nachlazení byli k ostatním ohleduplní a v rámci prevence před výskytem respiračních onemocnění omezili návštěvy v zařízení. Při vyšším výskytu onemocnění budeme nuceni zařízení uzavřít.

 

  • Jménem našich klientů bychom chtěli touto cestou poděkovat za splněná přání všem, kteří se v loňském roce zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Ať už se jednalo o věcná přání či zážitky, nebylo jejich splnění vždy zcela jednoduché, ale o to více obdarované klienty potěšily. Ještě jednou děkujeme……

Chtěli bychom poděkovat Unii ovocnářů Čech a severočeského regionu za darování jablek pro Domov Velvary. Jmenovitě – p. Matouškovi, p. Ebrovi, p. Šrámkovi, pí. Muchové.   Děkujeme!

  •                             UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu!

Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

 

  • Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru –více informací v sekci zaměstnání.

 

 


 

Úvod

Vítáme Vás na našem webu 🙂

Domov Velvary,poskytovatel sociálních služeb

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.