Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

 • AKTUALIZOVÁNONÁVŠTĚVY VE DNECH OD 1. 9. 2021

Od středy 1. 9. 2021 budou povoleny návštěvy za následujících podmínek.

 • Dopoledne od 9.00 do 10.30 hodin
 • Odpoledne od 13.30 do 15.30 hodin
 • Na návštěvu smí za klientem maximálně  dvě osoby ve stejném čase.
 • Příchozí se prokáže dokladem o testu POC nebo RT-PCR na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. RT-PCR test nesmí být starší 7 dní, POC test nesmí být starší 72 hodin. Nebo se prokáže dokladem o tom, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 nebo předloží doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, případně od první dávky očkovací látky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. Dále může návštěvník na místě podstoupit preventivní antigenní „samotest“ s negativním výsledkem (nutno donést vlastní) nebo doložit potvrzení od zaměstnavatele či potvrzení školy, že nejdéle před 72 hodinami absolvoval antigenní test s negativním výsledkem. Aktuální znění Mimořádných opatření naleznete na internetových stránkách MZ ČR.
 • Pokud návštěvník předloží doklad o negativním výsledku testu POC nebo RT-PCR ve formě SMS, podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost údajů.
 • Z personálních a provozních důvodů nebude možné provést test na místě!!!
 • Každý návštěvník po dobu návštěvy používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 a při vstupu do budovy si bude desinfikovat ruce. V případě nedodržování uvedených opatření bude z důvodu ochrany zdraví ostatních klientů a zaměstnanců návštěva ukončena a další vstup nebude návštěvníkovi umožněn!!!
 • Vstup do budovy bude možný pouze bezbariérovým vchodem.
 • Pokud bude mít návštěvník teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude mu návštěva zakázána.
 • Pokud to bude možné, měly by návštěvy probíhat ve společných nebo venkovních prostorách zařízení (park), kde bude nutné dodržovat odstupy min. 2 metry od ostatních osob s výjimkou rodinných příslušníků.
 • SEZNAM NEJBLIŽŠÍCH ODBĚROVÝCH MÍST COVID
 • Stručné pokyny vydané MPSV naleznete zde pod názvem Desatero_pro_návstěvy

 

 • KONEC ZÁKAZU VYCHÁZENÍ – AKTUALIZOVÁNO 17. 5. 2021
 • Na základě rozhodnutí MZ ČR již neplatí povinnost zajistit speciální režim vycházek klientů. Tzn., že není nutná případná karanténa klientů vracejících se z vycházky.I přes toto rozhodnutí bychom uvítali, kdyby klienti opouštěli zařízení jen v nejnutnějších případech a to do doby, dokud nebudou proočkováni všichni klienti, což bude přibližně v první půlce července.Děkujeme za pochopení a respektování dané situace.

 

 •                             UPOZORNĚNÍ !!!

Žádáme návštěvníky o respektování zákazu vjezdu do objektu!

Vjezd možný pouze na nezbytně nutnou dobu (nástup, výstup z auta apod.), následně prosíme o zaparkování vozu na ulici.

 • P O D Ě K O V Á N Í

Domov Velvary, p.s.s. upřímně děkuje všem dobrovolníkům, švadlenám i pomocníkům, kteří pro naše klienty a zaměstnance vyrobili a zcela zdarma dodali látkové roušky a tím pomohli ochránit jejich zdraví.

Dále děkujeme také všem, kdo jste nám věnovali i jiné ochranné prostředky, kterých je v souvislosti s epidemií COVID-19 na trhu stále nedostatek.

    

 • Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru –více informací v sekci zaměstnání.

 

 


 

Úvod

Vítáme Vás na našem webu 🙂

Domov Velvary,poskytovatel sociálních služeb

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Více se o nás dozvíte zde.