Program akcí Měsíčník Jídelní lístek Zjednodušená verze

Aktivizační činnost

Náplní práce aktivizačního pracovníka je:

Spolupodílí se na vytváření, prohlubování a upevňování soběstačnosti klientů. Spolupracuje na posilování sociálních kontaktů uživatelů. Provádí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy.

PONDĚLÍ

6:00-8:30

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

8:30-11:30

1. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – lehká aktivní cvičení, tréninky paměti, procvičování jemné motoriky, procvičování a posilování schopnosti řeči, zpěv, procvičování rovnováhy a koordinace těla.

12:00-13:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

13:00-14:00

2. a 3. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – trénink chůze s kompenzační pomůckou, procvičování rovnováhy a koordinace, procvičování jemné motoriky, lehké aktivní cvičení.

ÚTERÝ

6:00-8:30

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

8:30-11:30

2. a 3. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – lehká aktivní cvičení, tréninky paměti, procvičování jemné motoriky, procvičování a posilování schopnosti řeči, zpěv, procvičování rovnováhy a koordinace těla.

12:00-13:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

13:00-14:00

1. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – trénink chůze s kompenzační pomůckou, procvičování rovnováhy a koordinace, procvičování jemné motoriky, lehké aktivní cvičení.

STŘEDA

6:00-9:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

9:00-10:00

Skupinové cvičení na kulturní místnosti. Cvičí se jednoduché posilovací cviky, cvičení s míčem či šátkem.

10:00-11:30

1. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – lehká aktivní cvičení, tréninky paměti, procvičování jemné motoriky, procvičování a posilování schopnosti řeči, zpěv, procvičování rovnováhy a koordinace těla.

12:00-13:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

13:00-14:00

2. a 3. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – trénink chůze s kompenzační pomůckou, procvičování rovnováhy a koordinace, procvičování jemné motoriky, lehké aktivní cvičení.

ČTVRTEK

6:00-9:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

Od 9:00

Filmová kavárna –  pouštění filmů na přání klientů, vybrané filmy jsou k nahlédnutí v sekci aktuality.

9:00-11:30

2. a 3. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – lehká aktivní cvičení, tréninky paměti, procvičování jemné motoriky, procvičování a posilování schopnosti řeči, zpěv, procvičování rovnováhy a koordinace těla.

12:00-13:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

13:00-14:00

1. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – trénink chůze s kompenzační pomůckou, procvičování rovnováhy a koordinace, procvičování jemné motoriky, lehké aktivní cvičení.

PÁTEK

6:00-8:30

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

8:30-11:30

Skupinová aktivizace na kulturní místnosti, posezení s kávou. Dle výběru našich klientů: ruční práce, vzpomínky klientů, četba denního tisku, zpěv, trénink paměti, společenské hry.

12:00-13:00

Nácvik soběstačnosti na oddělení (příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékáni, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předmětem denní potřeby…).

13:00-14:00

1., 2. a 3. patro (pokoje klientů)

Individuální aktivizační činnost – trénink chůze s kompenzační pomůckou, procvičování rovnováhy a koordinace, procvičování jemné motoriky, lehké aktivní cvičení.